De laureaten van de projectoproep 'My future, our society" 

Oproep tot actieve participatie

In 2016 deed Stichting P&V een projectoproep naar organisaties die werken met en voor jongeren. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken.

Uit cijfers blijkt namelijk dat slechts 16% van hen rekent op de politiek en collectieve oplossingen om hen te helpen bij hun problemen of dromen. Ze rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. Stichting P&V wil aantonen dat het ook anders kan. Ook wil zij met haar initiatief politieke instellingen responsiever maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De Stichting P&V heeft op dinsdag 23 mei 2017, tijdens haar jaarlijkse conferentie en debat, de acht laureaten bekendgemaakt van haar projectoproep “My Future, Our Society”. Vier Franstalige en vier Nederlandstalige projecten werden geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure. Zij krijgen beurzen om gedurende anderhalf jaar hun plannen te realiseren.

Selectieprocedure

De laureaten hebben een uitgebreide selectieprocedure doorstaan. Na een eerste schifting nodigde Stichting P&V de vertegenwoordigers van de 32 meest veelbelovende projecten uit op haar Expert Day in Brussel. Hier konden de teams hun projecten voorstellen, verdedigen en bijschaven. Daarna selecteerde een jury de acht laureaten, vier Nederlandstalige en vier Franstalige. Zij krijgen beurzen tussen de 10.000 en 50.000 euro, afhankelijk van het door hen gevraagde budget.

 De teams krijgen tot eind 2018 de kans hun projecten te realiseren. Hierbij zal Stichting P&V de projectontwikkeling van nabij opvolgen en de teams bijstaan met advies en expertise. Begin 2019 sluit de Stichting P&V haar meerjarenproject af met een slotevent, waar de projectteams hun resultaten en opgedane kennis zullen presenteren.

DE LAUREATEN (IN WILLEKEURIGE VOLGORDE)

ADES 2.0 (BRUSSEL)

ADES 2.0 is het geesteskind van ADES (Democratic Ecological and Social Alternatives), een netwerk dat collectieve actie onder Brusselse jongeren stimuleert en promoot. Enkele van haar initiatieven zijn het organiseren van kooklessen en het opstarten van repair cafés en fietsateliers. Met ADES 2.0 wil zij een echte incubator worden voor collectieve projecten van en voor jongeren.

Contactpersoon: Jérôme Van Ruychevelt, www.reseauADES.net, contact@resauADES.net.

J100 (ANTWERPEN)

Dé Antwerpse jongere bestaat niet. Elke jeugdorganisatie in de stad heeft zijn eigenheid, zijn eigen vrijwilligersnetwerk en zijn eigen doelpubliek. Met het project J100 willen Antwerpse jeugdorganisaties de positie van jongeren in de stad versterken door hen een eigen stem te geven. De jongeren dromen van een boomhut die hun ideeën symboliseert. Deze droomhut zal de plek worden waar de J100-jongeren andere stads- en beleidsmakers willen uitnodigen om met hen in dialoog te gaan naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook daarna zal het een plek blijven waar Antwerpse kinderen en jongeren kunnen blijven dromen.

Contactpersoon: Els Van Effelterre,  www.jes.be, Els.Vaneffelterre@jes.be.

WAT DE PERS ZEGT

POTAGER COLLECTIF DE LA MAISON DES JEUNES DE JALHAY-SART

Met haar project Potager Collectif stelt het jeugdhuis van Jalhay-Sart een collectieve moestuin open voor iedereen die actief wil bijdragen aan het gemeenschapsleven van Jalhay-Sart. Buurtbewoners van alle generaties zijn welkom om de tuin te onderhouden en - letterlijk - de vruchten van hun werk te oogsten. Samenwerkingen met artiesten moeten van de moestuin bovendien een aangename ontmoetingsplek maken waar nieuwe ideeën geplant worden.

Contactpersoon: Demelenne Julien, animateur, tél: 087/377.340, www.mjjs.be,  info@mjjs.be.

WAT DE PERS ZEGT

VLAAMS-BRABANT MET CACHET

Cachet staat voor een maatschappij die zorg draagt voor elk kind en elke jongere. De kernactiviteit van Cachet is het creëren van ontmoetingen door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulp, om van daaruit een netwerk op te bouwen waarop jongeren terug kunnen vallen. Naast netwerken in Brussel, Antwerpen, Mechelen en Limburg, wil Cachet nu op vraag van Vlaams-Brabantse jongeren ook een regionale werking in Vlaams-Brabant opzetten. Hiermee willen ze op zoek gaan naar manieren om de noden, wensen en dromen van jongeren met een verleden in de jeugdhulp aan de kaak te stellen bij beleidsmakers, politici en de bredere samenleving.

Contactpersoon: Miet Neyens, www.cachetvzw.be, miet.neyens@cachetvzw.be.

MAROLL'S (BRUSSEL)

Maroll’s is een socio-educatief project van L’Unité Scoute des Marolles dat buitenschoolse activiteiten organiseert voor kwetsbare jongeren en hun families. Nadat hun ledenaantal in acht jaar tijd boomde van 15 tot 70 leden, vonden de 16- tot 18-jarigen het tijd voor een nieuwe collectieve uitdaging. Zo zullen ze bijvoorbeeld hun eigen minibus verbouwen, waarmee ze vervolgens naar Griekenland trekken om vrijwilligerswerk te doen in een coöperatieve. Of zullen ze een lokaal festival mee op poten zetten. Hun doel: de nodige competenties vergaren om de nieuwe generatie scoutsleiders in hun buurt te worden.

Contactpersoon: Brieuc Wathelet, unite.marolles@gmail.com.

MAYOR@YOURTOWN (VLAANDEREN)

De vzw [ew32] creëert met haar project ‘Mayor@YourTown’ samen met jongeren en lokale beleidsmakers een uniek spel in vier Vlaamse steden (Ninove, Diest, Maasmechelen, Bornem). Centraal staat de vraag wat jongeren zouden doen indien zij de burgemeester van hun stad zouden zijn. Gewapend met digitale tablets trekken de jongeren op missie door de stad en komen ze in contact met verschillende lokale diensten en organisaties. Elke missie die de jongeren goed uitvoeren levert hen een fictief bedrag op, dat ze op het einde van het spel kunnen investeren in lokale projecten.

Contactpersoon: Lieve Achten, www.ew32.be, lieve@ew32.be.

WAT DE PERS ZEGT

JE MÈNE À (MALMÉDY)

Onbegeleide minderjarige vreemdelingen moeten vanaf hun achttiende verjaardag noodgedwongen hun opvangcentrum verlaten, waarbij ze er zonder echt vangnet alleen voor komen te staan. Met haar project “Je mène à” wil de vzw Couleur Café deze jongeren in Malmedy betere toekomstperspectieven bieden. Op regelmatige bijeenkomsten zullen de jongeren samenwerken en leren hoe ze hun toekomst in eigen handen kunnen nemen.

Contactpersoon: Hanife Catalkaya, coulcaf.coordination@gmail.com.

WAT DE PERS ZEGT

“DE PUT” (BRUGES-NORD)

In het voorjaar van 2016 bouwden enkele jongeren in Noord-Brugge een geheim jeugdhuis als creatief antwoord op het tekort aan ontmoetingsplaatsen voor de jeugd in hun wijk. Ze doopten zichzelf “De Vrienden van De Put”, maar werden al snel ontdekt door de plaatselijke autoriteiten. Gelukkig stopt hun verhaal daar niet: in de zomer van 2017 willen De Vrienden van De Put een tijdelijke ontmoetingsplaats voor en met de lokale jongeren creëren. Op termijn beogen ze in de regio een permanente plek voor jongeren.

Contactpersoon: Sandy Bogaerts, info@sandybogaerts.com.

WAT DE PERS ZEGT

24 mei 2017

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep