Feeling You(th). Fase I: Onderzoek

Met het meerjarenproject "Feeling Yout(th)" wil de Stichting P&V het mentaal welzijn van jongeren bevorderen. Doorheen dit project willen we begrijpen, bewustwording creëren en concrete oplossingen bieden om het mentale welzijn van de jongere generaties te verbeteren. Ontdek onze eerste fase, die gebaseerd is op een consultatie van het onderzoek en een reflectiemoment tussen onderzoekers en jongeren rond het mentaal welzijn van jongeren.

Op 13 maart 2024 kwamen in Brussel zes onderzoekers en meer dan vijftig jongeren uit heel België samen. Eerst hebben de onderzoekers elk op een toegankelijke manier de meest relevante inzichten uit hun onderzoek m.b.t. het mentaal welzijn toegelicht aan jongeren. Vervolgens gingen ze in interactie met jongeren over welke soort acties of interventies volgens hen het doeltreffends zouden zijn en wat er nog ontbreekt om het mentale welzijn van jongeren te verbeteren. Dit gebeurde onder leiding van 10 jonge dan wel ervaren facilitatoren!

Onze projectoproep, waarbij we projecten die ijveren voor een beter mentaal welzijn van jongeren financieel zullen ondersteunen, zal dus de reflectie zijn van wat onderzoekers én jongeren zelf hierover zeggen.

Wat zeggen onderzoekers over het mentale welzijn van jongeren?

We lieten verschillende onderzoekers, zowel Nederlandstalige als Franstalige, aan het woord die de meest relevante inzichten uit hun onderzoek m.b.t. het mentaal welzijn hebben toegelicht aan jongeren.

Welke jongeren namen deel?

Op 13 maart 2024 namen een 50-tal jongeren tussen 15 en 25 jaar uit heel België deel aan ons reflectiemoment. Alle jongeren waren welkom! Jongeren met en zonder ervaring met mentale problemen, jongeren uit alle onderwijsvormen en -richtingen, jongeren uit grootsteden, kleinere steden en meer rurale gebieden, jongeren die studeren, werken of zoekende zijn, jongeren die wel en niet in België geboren zijn …

Jongeren die dit wensen, kunnen betrokken blijven bij de rest van het meerjarenproject.

Wat zijn de resultaten van dit reflectiemoment?

Tijdens dit reflectiemoment verzamelden we inzichten over de oorzaken van mentale problemen onder jongeren, welke groepen (extra) aandacht nodig hebben, de optimale timing voor acties, effectieve methoden voor ondersteuning, en de locaties waar jongeren zich bevinden. 

Ontdek de resultaten die de basis vormen van onze nieuwe projectoproep Feeling You(th) in deze nota, evenals een handig overzicht in de onderstaande visual (groter bekijken).

26 juni 2024

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep