Projecten

Onze methodologie

Wetenschappelijke evidentie
Projectoproepen
Financiële steun
Niet-financiële ondersteuning
Evenementen & opinies
Aanbevelingen

Projecten in België

De acties van de Stichting P&V richten zich in hoofdzaak op jongeren en op de strijd tegen elke vorm van uitsluiting. Ze stimuleren nieuwe vormen van solidariteit bij en met jongeren in heel België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), via activiteiten en participatieprojecten in het kader van actief burgerschap en sociale inclusie. De Stichting P&V wil zo mee bouwen aan een solidaire samenleving waaraan alle jongeren als volwaardig lid deelnemen.

Projecten in Europa

De Europese pool van de stichtingen van de sociale economie , actief tussen 1999 en 2016, groepeerde stichtingen die in de Europese Gemeenschap initiatieven tot sociale verandering wilden bevorderen. Zo heeft PEFONDES gebouwd aan nieuwe grensoverschrijdende synergiën om maatschappelijke vernieuwing, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap van jongeren te stimuleren. PEFONDES heeft ook talloze projecten geleid die door de Europese Commissie zijn gesteund, dit zowel op het vlak van de interculturele dialoog als op dat van de economische en sociale integratie van jongeren.
Projects categories
...
Debat 2018 (R)Evolution @ Work

Gezien het succes van de twee vorige edities, organiseerden we een nieuwe conferentie en debat, deze keer rond de toekomst van werk, de invloed van de robotisering en automatisering op de arbeidsmar...

13 juni 2018

Gepost in: Projecten in BelgiëConferenties & debatten

...
De Stichting P&V wordt partner van 'Next Generation, Please!' georganiseerd door Bozar.

De Stichting P&V wordt partner van 'Next Generation, Please!' georganiseerd door Bozar. Voor deze tweede editie zijn 10 projecten g...

30 november 2017

Gepost in: Projecten in België

...
De laureaten van de projectoproep 'My future, our society" 

In 2016 deed Stichting P&V een projectoproep naar organisaties die werken met en voor jongeren. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke...

24 mei 2017

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingen

...
My Future, Our Society : A call for action

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek "Voorbij het narra...

23 mei 2017

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingenConferenties & debatten

...
De Expert Day van My Future, Our Society

De laureaten van My Future, Our Society hebben een uitgebreide selectieprocedure doorstaan. Na een eerste schifting nodigde Stichting P&V de vertegenwoordigers van de 32 meest veelbelovende proj...

15 februari 2017

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingen

...
Filmpjes van onze 6 sprekers tijdens onze avondconferentie "From Declinism to Hope: Debating Our Future"

Filmpjes van onze 6 sprekers tijdens onze avondconferentie "From Declinism to Hope: Debating Our Future

30 juni 2016

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingen

...
Conferentie From Declinism to Hope: Debating Our Future

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek “Voorbij het narra...

24 mei 2016

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingenConferenties & debatten

...
My Future, Our Society - Projectoproep

Projectoproep over collectieve actie bij jongeren Slechts 16% van jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen of het realiseren van hun dromen. ...

6 mei 2016

Gepost in: Projecten in BelgiëToekomstverwachtingen

...
Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid - Fase III Slotconferentie

Op 8 mei 2015 heeft de Stichting P&V een conferentie te Brussel georganiseerd die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoo...

9 mei 2015

Gepost in: Projecten in BelgiëVroegtijdig schoolverlaten

Met de steun van logo pv groep