Jongerenforum

Neem deel aan het slotevent van het project Connecting You(th)!

Naar aanleiding van de projectoproep heeft ons Jongerenforum 14 organisaties geselecteerd die wederzijdse ontmoetingen vergemakkelijken en sociale kloven tussen jongeren overwinnen via projecten die door de Stichting P&V werden ondersteund.

Kom deze goede praktijken en het parcours van de jongeren van ons Forum ontdekken op 19 april! Elke organisatie heeft op haar manier gewerkt aan het overwinnen van sociale kloven via vier thema's: inclusie, onderwijs, bevordering van ondernemerschap en burgerschap, cultuur en media, of sport.

Woensdag 19 april van 12.00 - 17.30 uur in de Beursshouwburg – Schrijf u in

De Stichting P&V wil met haar project "Connecting You(th)" de sociale kloven onder jongeren overbruggen. Het project bestaat uit twee delen: een projectoproep en een jongerenforum. Dit project, gesteund door de Nationale Loterij, biedt twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar, met verschillende achtergronden en uit heel België, de gelegenheid ervaring op te doen met actief burgerschap. 

Samenstelling en bedoeling jongerenforum

Ons Jongerenforum bestaat uit een heterogene groep van Belgische jongeren tussen 16 en 23 jaar die elkaar op voorhand niet kenden. Zij verschillen wat betreft gevolgde opleiding, migratie-achtergrond, woonplaats, interesses en hobby’s, … 

Enerzijds willen we deze gevarieerde groep van een 20-tal jongeren uit heel België in staat stellen inzicht te krijgen in de regionale en lokale realiteiten van ons land, hen de breekpunten laten identificeren en proberen er oplossingen voor te vinden. Met andere woorden de jongeren te empoweren en hen een actor te laten worden in het maatschappelijk debat. Anderzijds willen we de goede praktijken uit de projectoproep die kloven op effectieve wijze overbruggen en/of de sociale cohesie bevorderen, onder de aandacht brengen van beleid en het brede publiek, tijdens onze slotconferentie en via verdere disseminatie. 

Voorbereiding van het jongerenforum

Jongeren Tijdens twee voorbereidende weekends werden de jongeren van het Jongerenforum gevormd en begeleid om hun rol als lid van het Jongerenforum ten volle te kunnen volbrengen. Zo kregen ze sessies over burgerschap, welke kloven er zijn in de samenleving, hoe conflictloos te debatteren, hoe met een andere bril naar een probleem te kijken, … De jongeren leerden elkaar beter kennen via ludieke en culturele activiteiten. Ze kregen de kans om academici, sociale ondernemers en coaches te ontmoeten. Al deze personen en workshops reikten de jongeren instrumenten aan om te zetelen in het Jongerenforum.

Evaluatie van de winnende projecten

Na de selectie van winnende projecten uit onze projectoproep en de start van de uitvoering van deze projecten (vanaf februari 2022), was het tijd voor evaluatie en reflectie. Deze eerste etappe vond plaats in Gent. Op het programma van het Jongerenforum: workshops over projectevaluatie en toekomstscenario's van de samenleving, projectbezoeken en ludieke activiteiten! 

Het weekend startte met een bezoek aan Ghent Basketball, waarbij de jongeren van het Jongerenforum vriendschappelijk tegen Gentse jongeren konden dribbelen. De vzw Touché kwam met coach Wesley vertellen hoe je de wereld mee positief agressief kan maken. Ze leerden verder over de hindernissen en verwezenlijkingen van organisaties zoals iDrops die bruggen willen slaan tussen neurodiverse en neurotypische jongeren. Ze waren enthousiast over de culturele projecten van de jongeren van De Kazematten en over de ontmoetingen tussen de jongeren van LEJO en de jonge scouts van FOS. Met een bezoek aan het S.M.A.K. tenslotte ging een nieuwe wereld voor hen open, die van de hedendaagse kunst.

Met dank aan onze partners: Nationale Loterij, S.M.A.K., Kunstencentrum VIERNULVIER die dit project financieel mogelijk hebben gemaakt of die ons ruimte of tijd ter beschikking stelden.

Het vervolg?

De volgende etappe vindt plaats van 3 tot 5 februari in Namen voor het bezoek van enkele van de gesteunde projecten in Wallonië, de lessons learned uit de reeds bezochte projecten en de voorbereiding van het slotevent op 19 april 2023.

Project gerealiseerd met steun van de Nationale Loterij 

Logo nationale loterij

3 december 2022

Gepost in
Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep