My Future, Our Society : A call for action

Beeld van 3 menselijke figuren samengesteld uit honderden mensen Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek "Voorbij het narratief van neergang" van Mark Elchardus in 2015, organiseerde de Stichting P&V een avondconferentie en debat in mei 2016 rond het "declinisme" of het gevoel van neergang in onze samenleving.

Gezien het succes van de eerste editie, organiseren we een nieuwe conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in Studio 1 van Flagey te Brussel. Dit jaar zullen we een thema aansnijden dat ook voortvloeit uit de studie rond de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen: de politieke vervreemding van jongeren en de nood aan revitalisering van collectieve actie.

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij hun problemen. Dit verlies aan geloof in collectieve oplossingen en actie is alarmerend, niet alleen omdat dit een potentieel draagvlak vormt voor een beleid dat steeds meer verantwoordelijkheden afschuift naar individuen, maar ook omdat dit een bedreiging kan zijn voor de politiek en democratie in het algemeen. Deze verliezen hun zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, een goede school voor de kinderen, degelijke zorgen als men ziek wordt,... sterk gebonden zijn aan collectieve voorwaarden, misschien zelfs meer dan aan persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid.

aarom lanceerde de Stichting P&V in 2016 een projectoproep naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren die een project willen opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee ze te maken krijgen of om een droom te verwezenlijken, met name op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz. Onze algemene doelstelling is jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, én in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hopen we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De laureaten van deze projectoproep zullen bekend gemaakt worden op 23 mei! Aanvullend op deze bekendmaking zullen ook een aantal inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland, gespecialiseerd in onderwerpen zoals democratie, collectieve actie, individualisme, het woord nemen en het debat aangaan met het publiek.

De sprekers

We hebben de eer Agathe Cagé, Paul Dekker en Raphaël Glucksmann te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden.

Agathe Cagé

Raphaël Glucksmann, Agathe Cagé, Paul Dekker, Dries Gysels, Philippe Van Parijs en Tine De Moor debatteren, in Flagey, over de politieke vervreemding van jongeren en de nood aan revitalisering van collectieve actie. Studeerde aan de Ecole normale supérieure en de Ecole nationale d'administration. Ze begon haar carrière binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werd vervolgens adjunct-directrice van het kabinet van de Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem. Haar passie voor onderwijs vat ze in een zin samen: «Fabriquer de l’égalité autrement que dans les textes.». Begin 2017 wordt ze secretaris-generaal van de presidentscampagne van Benoît Hamon. In 2008 richtte ze samen met haar tweelingzus Julia Cagé de partijpolitiek ongebonden think tank  ''Carte Sur Table'' op, waarvan ze nog steeds de voorzitter is. Deze denktank brengt jongeren van 20 à 35 jaar van uiteenlopende achtergronden samen en heeft als doel jongeren in staat te stellen belangrijke actoren van het publieke debat te worden.

Paul Dekker

Studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin. Hij is hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland. Daarnaast is hij ook hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar de publieke opinie en naar sociale en politieke houdingen en participatie, komt geregeld in de media en heeft hierover veel publicaties, waaronder « Democracy always comes first » : Adolescents’ views on decision-making in everyday life and political democracy (met H.Nieuwelink, F. Geijsel en G. ten Dam), Activism and civil society: Broadening political participation (met R.A. Feenstra), en Tocqueville did not write about soccer clubs: Participation in voluntary associations and political involvement.

Raphaël Glucksmann

Gediplomeerd van het Institut d’Etudes politiques de Paris, is een Franse essayist en documentairemaker die een alternatief wil bieden voor het volgens hem ‘reactionnaire discours’ in Frankrijk en Europa. In 2015 publiceert hij « Génération gueule de bois », zijn oproep om de ideologische strijd aan te gaan tegen een aantal dominante waarden in onze samenleving die de democratie bedreigen. Zijn laatste boek is « Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes » (Allary Éditions, 2016) of de vergeten geschiedenis van het humanistische en kosmopolitische Frankrijk.

De deelnemers aan de discussie

We hebben ook enkele Belgische experts uit de academische wereld en/of het werkveld uitgenodigd om op de presentaties van de sprekers te reageren en om het debat te stimuleren, met name Tine De Moor, Dries Gysels en Philippe Van Parijs.

Philippe Van Parijs

Belgische filosoof met internationale erkenning die aan de UCL doceert waar hij voorzitter is van de Chair Hoover d'éthique économique et sociale, evenals aan Oxford University. Hij werd bekend als promotor van het basisinkomen. In die hoedanigheid stichtte hij in 1986 het Basic Income Earth Network. Samen met Paul De Grauwe is hij tevens coördinator van Re-Bel (Re-thinking Belgium's institutions in the European Context), dat innovatief denkwerk verricht rond de inrichting van onze staat. In 2001 ontving hij de Francquiprijs, de meest prestigieuze Belgische universitaire onderscheiding. In 2011 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij is maatschappelijk ook erg actief. Zo was hij enkele jaren geleden één van de initiatiefnemers van Picknick The Streets, actie bedoeld om de stad leefbaarder te maken.

Dries Gysels

Inspirator en coördinator van het Gentse Lab van Troje. Lab van Troje is een organisatie die burgers, bedrijven en overheden met elkaar verbindt. Met strategisch gekozen experimenten doet Lab van Troje concrete ervaring op en tonen we in praktijk dat structurele veranderingen mogelijk zijn. Via een experiment zoals www.leefstraat.be wordt bijvoorbeeld getoond hoe vandaag de duurzame stad van straks er kan uitzien. Op dit moment begeleidt hij vanuit die achtergrond tevens twee trajecten in Rotterdam rond duurzame mobiliteit en de straat/buurt van de toekomst. Hij is verder ook de organisator van de eerste Belgische editie van.burgermeesteracademie, een opleiding op maat van ambtenaren die via co-creatie en participatie duurzame veranderingen in gang willen zetten. Hij is lid van Generation T, een initiatief van Act4Change en The Shift, gericht op het opbouwen van een sterk netwerk van jongeren die ijveren voor een duurzame samenleving.

Tine De Moor

Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Tine naar instituties voor collectieve actie sluit naadloos aan bij het levendige debat over de opkomst van zogenaamde burgercollectieven: allerlei vormen van zelforganisatie, zoals in de energiesector en in de zorg, gekoppeld aan het debat over de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt. Het toevoegen van een historisch perspectief verrijkt de discussie en past bij haar inzet om geschiedwetenschap als duider voor de samenleving in te zetten. Opgeleid als historica en ecologe, ziet zij interdisciplinariteit als een van de sterkste kanten van haar aanpak. Ze is lid van de Nederlandse Jonge Akademie, een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Enkele vragen als rode draad:

  • Kunnen we in een steeds meer individualistische samenleving nog “wij” en “ons” zeggen?
  • Hoe kunnen jongeren proberen hun gemeenschappelijke dromen en ambities na te streven en te realiseren?
  • Hoe kunnen we individuele dromen/behoeften en collectieve actie verzoenen?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor de tegenwoordige samenleving, voor een beter ''samenleven''? Hoe kunnen we eenheid bevorderen in deze samenleving, een gemengd gemeenschapsgevoel, een gedeeld toekomst?
  • Hoe kunnen politieke partijen, sociale bewegingen en actoren mensen en in het bijzonder jongeren terug zin geven in collectieve actie ?

Persoverzicht

Video's van het debat

Video's van het debat

Met de steun van de
 

23 mei 2017

Gepost in
Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep