De Stichting P&V wordt partner van 'Next Generation, Please!' georganiseerd door Bozar.

De Stichting P&V wordt partner van 'Next Generation, Please!' georganiseerd door Bozar.

Voor deze tweede editie zijn 10 projecten geselecteerd die bestaan uit leerlingen en/of informele groepen jongeren, kunstenaars, culturerele instellingen en Europese organisaties die samen met een politiek expert reflecteren over een zelf gekozen onderwerp, met als hoofdthema Europa en wat dat voor hen betekent, en hierover een artistiek product creëren.

Next Generation, Please! loopt over twee jaar en werd op 27 september 2017 gelanceerd. In het schooljaar 2017-2018 zijn er verschillende grote acties gepland:

  • Twee dialogen of forums: Jongeren van 15 tot 25 jaar reflecteren en debatteren met politici, wetenschappers en/of kunstenaars over Europa en Europees burgerschap. De politici, wetenschappers en artiesten beantwoorden vragen over onderwerpen zoals immigratie, vrijheid of werkgelegenheid op basis van hun kennis van Europa en hun visie op de wereld en de samenleving en gaan in debat met de jongeren. Gespecialiseerde moderatoren leiden de discussies in goede banen. De eerste dialoog vindt plaats op 30 november 2017. De tweede zal plaatsvinden op 26 april 2018.
  • Tussen 9 en 13 mei 2018 vindt het Next Generation, Please! Festival plaats, dat de artistieke creaties van elke groep presenteert, maar waar ook ruimte zal zijn voor workshops, debatten, ...
  • In juli 2018 vindt de Bozar Expo "Europe, Europe" plaats waarin de creaties van Next Generation, Please! een plaats zullen krijgen en aan het grote publiek zullen worden getoond.

De doelstellingen van dit project zijn de reflectie over de uitdagingen van Europa in het algemeen en sociale cohesie in het bijzonder te stimuleren, jongeren aan te moedigen om deel te nemen aan het vormgeven van de toekomst van Europa en zichzelf uit te drukken, en democratisch en Europees burgerschap te doen ontluiken bij diegenen die het toekomstig Europa zullen vormen.

We zijn blij partner te zijn van dit mooie Europese project gewijd aan jongeren en burgerschap!

Kijk hieronder de video van de eerste dialoog van 30 november 2017.

30 november 2017

Met de steun van logo pv groep