Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid - Fase III Slotconferentie

Op 8 mei 2015 heeft de Stichting P&V een conferentie te Brussel georganiseerd die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid afsluit.

In de namiddag hebben Marion Beeckmans (adviseur Minister van Onderwijs, Cultuur en Kinderopvang binnen de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, Joëlle Milquet), Grégor Chapelle, Directeur-generaal van Actiris, Fons Leroy, Afgevaardigd bestuurder van VDAB, Micheline Scheys, Secretaris generaal van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, Sonja Teughels, Senior expert arbeidsmarkt van VOKA, en Olivier Willocx, Afgevaardigd bestuurder van BECI en Voorzitter van de Economisch Sociale Raad van het Brussels Gewest gereageerd op de beleidsaanbevelingen die doorheen de dag werden geformuleerd.

In de voormiddag hebben vier bijzondere personen hun ervaringen over het werken met jongeren met het publiek gedeeld: Céline Alvarez (FR), bezieler van een experimentele kleuterklas in Gennevilliers, Sihame El Kaouakibi (BE), Coördinator van « Let’s Go Urban » te Antwerpen, Pierre Pirard (BE), Afgevaardigd bestuurder van « Teach for Belgium » en Hiltje Rookmaker (NL), Directeur van de secundaire school Leon van Gelder te Groningen.

De hoofdspreker van de conferentie was Eric Charbonnier, expert en analist onderwijs in het Directoraat Onderwijs en Vaardigheden van de OESO.

De conferentie heeft ook de bevindingen voorgesteld en besproken van 6 Belgische projecten die werken aan de sociale en economische integratie van jongeren en door de Stichting P&V ondersteund werden. Daarnaast kwamen nog een tiental andere Belgische en internationale good practices aan het woord tijdens verschillende groepsateliers.

Programma

Filmpjes

Céline Alvarez

Hiltje Rookmaker

Pierre Pirard

Eric Charbonnier

Powerpoint Presentaties

Workshop I: Preventie

Workshop II: Interventie

Workshop III: Compensatie

Publicatie

Lees de publicatie over de 6 Belgische projecten hier.

Met de steun van de Belgische Nationale Loterij.

9 mei 2015

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep